Części do filtrów przemysłowych - złoża filtracyjne

Żywica jonowymienna

Żywica Leader jest polistyrenową, silnie kwaśną żywicą kationitową, dostarczaną w formie sodowej. Żywica usuwa jony powodujące twardość (wapń i magnez), zastępując je jonami sodu. Gdy złoże ulega wyczerpaniu i jony powodujące twardość przedostają się do wycieku, pojemność wymienną odnawia się przez regenerację roztworem chlorku sodu.

Żywica posiada atest PZH, może być używana w instalacjach zmiękczania wody pitnej.

Wysokiej czystości silny kationit typu żelowego,wysoko usieciowany dwuwinylobenzenem. Unikalna struktura żywicy zapewnia wysoką pojemność jonowymienną i wyjątkową trwałość fizyczną i chemiczną.więcej


Węgiel aktywny

Węgiel aktywny produkowany jest ze specjalnie wyselekcjonowanych węgli bitumicznych i łupin orzechów kokosowych.

Dzięki wyjątkowym właściwościom adsorpcyjnym, węgiel aktywny stosowany jest do usuwania różnych substancji organicznych wpływających na barwę, smak i zapach wody. Dzięki właściwościom katalitycznym, węgiel aktywny jest odpowiedni do usuwania chloru z wody oraz produktów niepełnego utleniania i dezynfekcji (chlorowane związki organiczne (ChZO) i trichalometany mające cechy związków niebezpiecznych dla zdrowia).

-najwyższej jakości, wysoce aktywny węgiel aktywny o wyjątkowych właściwościach adsorpcyjnych
-zwiększone zdolności adsorpcyjne w stosunku do zanieczyszczeń organicznych
-wysoka efektywność redukcji chloru przy dużych natężeniach przepływu

Powierzchnia właściwa metodą BET (m2/g)- 950
Liczba jodowa (mg/g)- 900
Wilgoć (%)- 2,0
Popiół (%)- max. 12
Twardość (%)- 96
Gęstość nasypowa (g/l)- 500
Średnica granulek (mm)- 0,425-1,70 (12x40)


więcej


produkty.inc Części do filtrów przemysłowych - złoża filtracyjne