Filtry biurowe - Na całą firmę

Zmiękczacz serii BD
[AS-B-BD30]

Zmiękczacz eliminuje twardość wody czyli sole wapnia i magnezu, które osadzając się (szczególnie pod wpływem temperatury) w urządzeniach gospodarstwa domowego i instalacji wodnej zwiększają ich awaryjność oraz zużycie energii.

Zalety stosowania zmiękczacza:
- Zmiękczona woda lepiej się pieni (oszczędność mydła i proszków),
- Eliminuje uciążliwy osad i kamień kotłowy (oszczędność energii, ochrona armatury, rur, sprzętu gospodarstwa domowego, instalacji grzewczej).

Elektroniczny sterownik RX umożliwia ustawienie parametrów pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do jakości wody. Dzięki temu można eksploatować urządzenie w sposób bardziej ekonomiczny, a regeneracja odbywać się będzie w sposób automatyczny, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.więcej


Odżelaziacz
AIR-B-KT

Zbyt duże stężenie żelaza i manganu w wodzie powoduje zarastanie instalacji domowych oraz armatury, może być również przyczyną powstawania barwnych plam na urządzeniach sanitarnych i na praniu. Obecność żelaza pogarsza barwę i mętność wody, a przy wyższych stężeniach zmienia również smak i zapach. Dodatkowo w osadach w sieci mogą się rozwijać bakterie.

Odżelaziacze wypełnione są złożem katalitycznym Birm, na którym następuje usunięcie żelaza i manganu. Złoże nie zużywa się w procesie uzdatniania wody, a zgromadzone zanieczyszczenia zostają usuwane podczas płukania wstecznego.

Uzdatniana woda wymaga wcześniejszego napowietrzania, regeneracja złoża nie wymaga dozowania chemikaliów. Podczas regeneracji złoże jest płukane automatycznie strumieniem wstecznym.

Dane techniczne:
- przyłącze wody - 1"
- ciśnienie robocze 1,8 - 6 bar
- max. temp. wody 38 ºC
- zasilanie 230 V/50Hz
- napięcie pracy 12V/50 Hz
- pobór mocy 3 W


więcej


Zmiękczacz Micro
[AS-B-K-MIC]

Zmiękczacze Micro są urządzeniami przeznaczonymi do ochrony całych instalacji wodnych i urządzeń do nich podłączonych przed wytrącaniem się kamienia.

Zmiękczacz eliminuje twardość wody czyli sole wapnia i magnezu, które osadzając się (szczególnie pod wpływem temperatury) w urządzeniach gospodarstwa domowego i instalacji wodnej zwiększają ich awaryjność oraz zużycie energii.

Dzięki niewielkim wymiarom, zmiękczacz Micro można instalować nawet w niedużych pomieszczeniach co zapewnia większą funkcjonalność zmiękczacza.
więcej


Odżelaziacz BD 40 ze złożem BIRM

Działając jako katalizator, BIRM powoduje utlenianie Fe2+ do Fe3+, w wyniku czego powstaje nierozpuszczalny, łatwy do odfiltrowania wodorotlenek żelazowy. Właściwości mechaniczne złoża BIRM czynią z niego znakomity materiał filtrujący, dający się łatwo płukać w prostym cyklu przeciwprądowym. BIRM nie zużywa
się w procesie odżelaziania, dzięki czemu jego zastosowanie jest opłacalne w eksploatacji. Innymi zaletami złoża BIRM są:
-długi czas pracy przy małym spadku zdolności katalitycznej;
-duża gama temperatur pracy;
-duża pojemność złoża.
Koszty eksploatacji są bardzo niskie, ponieważ nie jest wymagany żaden preparat regenerujący złoże poza okresowym płukaniem przeciwprądowym.
Używając złoża Birm do odżelaziania należy pamiętać aby woda: nie zawierała oleju i polifosforanów, substancji organicznych powinno być mniej niż 4-5 ppm, zawartość rozpuszczonego tlenu powinna wynosić co najmniej 15% zawartości żelaza przy wartości pH minimum 6.8. Jeżeli w wodzie zasilającej pH jest poniżej 6.8, można zastosować neutralizację przy użyciu kalcytu lub sody przed filtracją na złożu Birm w celu podniesienia wartości pH. Wodę o małej zawartości rozpuszczonego tlenu można wstępnie napowietrzyć. Dodanie związków chemicznych do wody zasilającej lub płuczącej, która ma kontakt ze złożem Birm może zahamować usuwanie żelaza i manganu albo zablokować złoże Birm. Chlorowanie znacznie zmniejsza aktywność złoża Birm. Wysokie stężenie związków chloru może wyczerpać katalityczną powłokę. Polifosforany blokują złoże i redukują jego zdolność do usuwania żelaza i manganu. Przed podanie jakiegokolwiek środka chemicznego do wody zasilającej lub płuczącej złoże Birm powinno się dokładnie zbadać ich wpływ na złoże.

więcej


produkty.inc Filtry biurowe - Na całą firmę