Filtry przemysłowe - Ultrafiltracja

Ultrafiltracja HF 8800

Ultrafiltracja jest idealnym procesem do klarowania wody podziemnej, głównie w usuwaniu cząstek substancji rozproszonych, koloidalnych i mikroorganizmów.
podstawowe korzyści wynikające ze stosowania ultrafiltracji wód naturalnych w porównaniu do tradycyjnego klarowania wody (filtracja/sedymentacja/filtracja pospieszna lub koagulacja/sedymentacja/filtracja) oraz dezynfekcji chlorem są następujące:
- membrany UF zatrzymują substancje koloidalne oraz jonowe i niejonowe substancje organiczne, w zależności od przepuszczalności granicznej membrany, natomiast przepuszczają jonowe substancje nieorganiczne.
- ultrafiltracja jest idealnym procesem do usuwania z wód naturalnych wielkocząsteczkowych substancji barwnych, związków organicznych oraz mętności
- membrany UF są zdolne do zatrzymywania pierwotniaków i bakterii oraz wirusów, otrzymany permeat charakteryzuje się niskim obciążeniem bakteriologicznym i nie wymaga intensywnej dezynfekcji końcowej.
- połączenie filtra wstępnego z węgla aktywnego z membraną "hollow fiber" stanowi efektywna barierę przeciwko bakteriom
- dezynfekcja przy użyciu chloru prowadzi do tworzenia kancerogennych trihalometanów (THM) a UF może usunąć do 50% prekursorów THM
- nie stosuje się chemikaliów w postaci koagulantów, flokulantów, substancji dezynfekujących i korygujących pH,
sitowy mechanizm filtracji w odróżnieniu od filtracji przez złoża,
- dobra i stała jakość uzdatnianej wody pod względem mikrobiologicznym i mętności, niezależna od jakości wody surowej
-duża powierzchnia filtracji pojedynczego modułu membranowego
- efektywne płukanie membran (szczególnie w systemie "dead end flow") pozwalające na uzyskanie wysokich współczynników - prędkości filtracji
-mała energochłonność procesu filtracji , gdyż prowadzona jest ona przy niskich ciśnieniach
- zwartość procesu i instalacji oraz łatwa automatyzacja.

System ultrafiltracji wyposażony jest w sterownik, który automatycznie wykonuje opcję płukania szybkiego i wstecznego. W prosty sposób można zaprogramować częstotliwość oraz porę płukań. Dodatkowo, w przypadku wyra?nego spadku szybkości filtracji spowodowanej pogorszeniem się jakości wody zasilającej (blokowanie membrany), można za pomocą odpowiednich klawiszy sterownika wymusić płukanie szybkie i wsteczne aby odzyskać początkową szybkość filtracji.


W skład systemu wchodzą dwie membrany ultrafiltracyjne 4040, o średnicy porów 0,01μm.

Max. ciśnienie pracy - 6 Bar
Max. ciśnienie transmembranowe - 2 Bar
Max. temperatura pracy - 40 ºC


więcej


produkty.inc Filtry przemysłowe - Ultrafiltracja