O wodzie - Informacje o filtrach

Filtry mechaniczne

W wodzie mogą się znajdować drobiny różnych substancji takich jak: kurz, piasek, pyły, muł, rdza, glinki, mikroorganizmy: glony, sinice, plankton itp. Filtry mechaniczne zatrzymują, tak jak sitko, substancje o wielkości 1, 5, 10, 20, 50 i 100 mikronów (w zależności od progu filtracji). Zadaniem filtrów mechanicznych jest zabezpieczenie instalacji domowej przed zamuleniem i osadzaniem się zanieczyszczeń, a w rezultacie umożliwienie ich dłuższej eksploatacji. Dzięki temu znika mętność wody i poprawia się jej barwa.

Filtry węglowe

Zawierają węgiel aktywowany w postaci granulek lub bloków z prasowanego, porowatego węgla. Absorbują związki chemiczne na zasadzie adsorpcji, czyli przyklejania się do ich powierzchni rozpuszczonych substancji. Usuwają przede wszystkim chlor i jego związki, niektóre metale ciężkie (np. ołów) oraz związki organiczne: pestycydy, herbicydy, fenole, detergenty, wielopierścieniowe związki aromatyczne (rakotwórcze), bakterie itp. Poprawiają smak i zapach wody.

Odwrócona osmoza

Proces filtrowania wody metodą odwróconej osmozy, wykorzystuje zjawisko osmozy, które zachodzi we wszystkich organizmach żywych i polega na selektywnym filtrowaniu płynów, niezbędnych do odżywiania komórek. Filtrowanie to przebiega na granicy każdej żywej komórki człowieka, która otoczona jest półprzepuszczalną błoną osmotyczną. Między sąsiadującymi komórkami o różnych stężeniach składników odżywczych, wytwarza się tzw. ciśnienie osmotyczne, które wysysa czyste cząstki z roztworu mniej stężonego, i przesuwa je do roztworu bardziej stężonego. Konstrukcja sztucznych błon osmotycznych stanowiących serce filtrów działających na zasadzie odwróconej osmozy, opiera się na ww naturalnych procesach przepuszczania przez błonę tylko bardzo drobnych, czystych i prostych cząstek związków chemicznych np. czystej wody, niezłożonych roztworów soli mineralnych, pojedynczych jonów niektórych biopierwiastków, itp.. Proces przepuszczania czystych cząstek przebiega jednak w kierunku odwrotnym, gdyż po stronie brudnej wody przyłożone jest ciśnienie wody wodociągowej, które pokonuje ciśnienie osmotyczne, niweluje je i powoduje przepychanie przez mikrootworki membrany osmotycznej tylko cząstek czystej wody i niektórych prostych związków soli pierwiastków.

Membrana w Systemie RO jest nazywana sitem molekularnym, ponieważ wielkość porów w membranie jest porównywalna z wielkością cząsteczki wody. Pory membrany (o wielkości 0,0001 mikrona) są znacznie mniejsze od wielkości bakterii (0,2 - 1,0 mikrona) i wirusów (0,02 - 0,4 mikrona), co pozwala na zatrzymanie wszelkich zanieczyszczeń (takich jak rozpuszczone części stałe, związki sodu, arsen, bar, kadm, sześcio- i trójwartościowy chrom, ołów, rtęć, selen, fluorki, azotyny, azotany, itp.) i w rezultacie uzyskanie niezwykle czystej wody.

Systemy Odwróconej Osmozy oczyszczają wodę z zanieczyszczeń mechanicznych, bakteriologicznych i chemicznych. Każdy z tych rodzajów zanieczyszczeń, musi być usunięty przez odpowiedniego rodzaju wkład filtracyjny. Brudna woda, przechodząc przez kolejne wkłady, oczyszcza się z coraz to mniejszej frakcji zanieczyszczeń, a po filtrze wychodzi idealnie czysta.

System Odwróconej Osmozy jest najlepszą i najbardziej skuteczną metodą zapewnienia sobie i swojej rodzinie czystej wody. Odwrócona osmoza połączona z systemem filtrów mechanicznych i węglowych daje wodę pozbawioną wszystkich zanieczyszczeń również trujących i rakotwórczych związków chemicznych.

Odżelaziacze

Przekroczone normy żelaza i manganu często występują w wodach pochodzenia studziennego. Zażelaziona woda powoduje odkładanie się kamienia w rurach wodociągowych, na elementach grzejnych kotłów do wody i sprzętów gospodarstwa domowego, przyspieszając ich niszczenie i zwiększając zużycie energii. Zawarte w wodzie sole żelaza uniemożliwiają w czasie prania tworzenie się piany, niszczą tkaniny i powodują powstawanie na nich trwałych plam. Podczas kąpieli podrażniają skórę i tworzą zacieki na wannach. Odżelaziacze są zalecane jako pierwszy element instalacji filtracyjnej. Ich działanie opiera się na katalitycznym utlenieniu żelaza i manganu i odfiltrowaniu osadu. Usuwają żelazo pochodzące z rur lub zażelazienia wody, poprawiając jej zapach i usuwając metaliczny posmak.

Zmiękczacze

Ich zadaniem jest usuwanie z wody wapnia i magnezu, a więc pierwiastków odpowiedzialnych za tworzenie się kamienia w rurach, kotłach, pralkach, zmywarkach, czajnikach i innych urządzeń gospodarstwa domowego. Usuwają, drogą filtracji przez warstwę złoża zmiękczającego, zarówno twardość przemijającą wody (a więc taką, która daje się usunąć przez gotowanie) jak i twardość trwałą (możliwą do usunięcia jedynie poprzez zmiękczanie). Do okresowego reaktywowania zdolności oczyszczających stosuje się sól, co pozwala dostarczyć wodę zmiękczoną w dogodny sposób. Po zmiękczeniu woda nadaje się do picia i gotowania. Zmiękczona woda pozwala na oszczędność środków piorących, nie pozostawia zacieków na szklankach i kieliszkach oraz stanowi ochronę dla instalacji ciepłej wody.

Magnetyzery

Woda wodociągowa, studzienna, głębinowa, czy z otwartych zbiorników tworzy kamień, zwłaszcza przy ogrzaniu. Kamień ten jest krystalicznym osadem wielu związków mineralnych, głównie wapna i magnezu, a także żelaza, manganu itp. Podobny kamień powstaje przy gotowaniu wody w czajniku. Kamień zmniejsza przekrój rur utrudniając tym przepływ wody, rosną koszty eksploatacji sieci wodociągowej czy ogrzewczej. Powstający na grzałkach kamień może być przyczyną uszkodzenia pralki, czy innych urządzeń. Działanie magnetyzera polega na wytrąceniu z wody osadu w postaci szlamu, a nie kamienia. Osad po magnetyzacji powstaje nie na ściankach rur, lecz w osadnikach lub na dnie zbiorników, skąd można go wypłukać. Jest więc nieszkodliwy i łatwy do usunięcia. Magnetyzer zapobiega osadzaniu się kamienia na wewnętrznych ściankach rur, zbiorników i w urządzeniach domowych (pralka automatyczna, zmywarka do naczyń, domowe instalacje wodne), a nawet powoduje rozpuszczenie starego kamienia. Jednocześnie nie zmienia smaku i zapachu wody, nie wpływa na nią chemicznie i nie wymaga zasilania elektrycznego.

o_wodzie_informacje_o_filtrach.inc Filtry do wody podstawowe informacje