Wkłady - Newline

Węgiel aktywny z mineralizatorem
[AC-GAC-10-NL-M]


Wysokiej jakości, opatentowane wkłady z granulowanym węglem aktywnym oraz mineralizatorem poprawiają smak i zapach wody nasycając jednocześnie wodę jonami soli mineralnych.

Wypełnienie wkładów zawiera minerały, których odpowiednie rozdrobnienie powoduje właściwe ich rozpuszczanie w wodzie.

Wkłady usuwają:
- zanieczyszczenia organiczne (drobnoustroje, bakterie, grzyby),
- zanieczyszczenia mechaniczne,
- chlor i jego trujące pochodne,
- ołów i toksyczne metale ciężkie,
- związki organiczne
- pestycydy, detergenty i fenole.

Wkłady nasycają wodę następującymi jonami:Ca2+ - 26,4 mg/l
Mg2+ - 20,1 mg/l
Na+ - 1,3 mg/l
K+ - 0,7 mg/l*Stopień mineralizacji wody zależy od szybkości przepływu wody przez wkład. Dane otrzymano przy przepływie wody 10 l/h. Skład wody może się nieznacznie różnić od przedstawionych danych. Zależy on od stopnia rozdrobnienia minerału oraz stopnia kalcynacji.


MODELWYSOKOŚĆ (cal)ŚREDNICA (cal)MAKS. PRZEPŁYW (l/min)WYDAJNOŚĆ* (litr)SPADEK CIŚNIENIA (bar)CIŚNIENIE PRACY (bar) TEMPERATURA (ºC)
AC-GAC-10-NL-M11 1/52,53,711000 (max. 6 miesięcy)0,28,52 - 38


*W zależności od jakości wody i rodzaju zanieczyszczeń.


produkty.inc Wkłady - Newline