Filtry przemysłowe - Odżelaziacze

Odżelaziacz
AIR-B-KT

Zbyt duże stężenie żelaza i manganu w wodzie powoduje zarastanie instalacji domowych oraz armatury, może być również przyczyną powstawania barwnych plam na urządzeniach sanitarnych i na praniu. Obecność żelaza pogarsza barwę i mętność wody, a przy wyższych stężeniach zmienia również smak i zapach. Dodatkowo w osadach w sieci mogą się rozwijać bakterie. Odżelaziacze wypełnione są złożem katalitycznym Birm, na którym następuje usunięcie żelaza i manganu. Złoże nie zużywa się w procesie uzdatniania wody, a zgromadzone zanieczyszczenia zostają usuwane podczas płukania wstecznego. Uzdatniana woda wymaga wcześniejszego napowietrzania, regeneracja złoża nie wymaga dozowania chemikaliów. Podczas regeneracji złoże jest płukane automatycznie strumieniem wstecznym.Dane techniczne:
- przyłącze wody - 1"
- ciśnienie robocze 1,8 - 6 bar
- max. temp. wody 38 ºC
- zasilanie 230 V/50Hz
- napięcie pracy 12V/50 Hz
- pobór mocy 3 W


więcej


Odżelaziacz BD 40 ze złożem BIRM

Działając jako katalizator, BIRM powoduje utlenianie Fe2+ do Fe3+, w wyniku czego powstaje nierozpuszczalny, łatwy do odfiltrowania wodorotlenek żelazowy. Właściwości mechaniczne złoża BIRM czynią z niego znakomity materiał filtrujący, dający się łatwo płukać w prostym cyklu przeciwprądowym. BIRM nie zużywa
się w procesie odżelaziania, dzięki czemu jego zastosowanie jest opłacalne w eksploatacji. Innymi zaletami złoża BIRM są:
-długi czas pracy przy małym spadku zdolności katalitycznej;
-duża gama temperatur pracy;
-duża pojemność złoża.
Koszty eksploatacji są bardzo niskie, ponieważ nie jest wymagany żaden preparat regenerujący złoże poza okresowym płukaniem przeciwprądowym.
Używając złoża Birm do odżelaziania należy pamiętać aby woda: nie zawierała oleju i polifosforanów, substancji organicznych powinno być mniej niż 4-5 ppm, zawartość rozpuszczonego tlenu powinna wynosić co najmniej 15% zawartości żelaza przy wartości pH minimum 6.8. Jeżeli w wodzie zasilającej pH jest poniżej 6.8, można zastosować neutralizację przy użyciu kalcytu lub sody przed filtracją na złożu Birm w celu podniesienia wartości pH. Wodę o małej zawartości rozpuszczonego tlenu można wstępnie napowietrzyć. Dodanie związków chemicznych do wody zasilającej lub płuczącej, która ma kontakt ze złożem Birm może zahamować usuwanie żelaza i manganu albo zablokować złoże Birm. Chlorowanie znacznie zmniejsza aktywność złoża Birm. Wysokie stężenie związków chloru może wyczerpać katalityczną powłokę. Polifosforany blokują złoże i redukują jego zdolność do usuwania żelaza i manganu. Przed podanie jakiegokolwiek środka chemicznego do wody zasilającej lub płuczącej złoże Birm powinno się dokładnie zbadać ich wpływ na złoże.

więcej


produkty.inc Filtry przemysłowe - Odżelaziacze